top of page
Ry7ggmassasje.jpg

En fysioterapeutisk behandling med kartlegging gjennom samtale, terapeutisk massasje og ulike avspenningsteknikker. Behandlingen blir tilpasset dine plager/utfordringer (f.eks. spenningshodepine, utmattelse/slitenhet, muskelspenninger, smerter eller andre stressrelaterte plager)

 

60 min-ca. 45 min massasje

90 min- ca.75 min massasje


Avspenning
 

Fysioterapi

og Stress

Som faggruppe har fysioterapeuter kunnskap om hvilken innvirkning langvarig stress kan ha på helsen, og hvordan diffuse kroppslige smerter og plager kan oppstå og komme til uttrykk. 

bottom of page