top of page


Групи и курсове

Малката група на сърцата

вторник и четвъртък ​

 

09:00-10:15 часа

Sterkere-tryggere

Settes opp ved nok påmeldte

Гръб - практически курс

Очаквайте скоро!!

Сърдечна рехабилитация на пациенти, претърпели заболявания на сърдечно-съдовата система.

Повечето хора изпитват психологически предизвикателства през живота си. Това е група за онези от вас, които се нуждаят от малко първоначална помощ"

 за да започнат с физическа активност.

Курс за тези, които имат  продължителна болка в гърба и/или врата

*Alle grupper og kurs planlegges og veiledes av autorisert fysioterapeut

bottom of page