top of page
IMG20230919144452.jpg

Какво е физиотерапия?

-Fysioterapeuter er

autorisert helsepersonell med selvstendig vurderings- og behandlingsansvar

balansepute_edited.jpg

Физиотерапевтите са упълномощен здравен персонал с независима отговорност за оценка и лечение. NFF (Норвежката асоциация по физиотерапия) описва физиотерапията по следния начин:

"Физиотерапевтите работят с тялото и движението за насърчаване на доброто здраве. Физиотерапевтът предотвратява и лекува наранявания и заболявания, които причиняват болка и/или намалена функция в мускулно-скелетната система. Лечението се основава на преглед и оценка на проблема на пациента и Ha това,3a което самият пациент иска помощ. Целта е пациентът да може да развие, възвърне или поддържа същия функционален капацитет, да използва собствените си ресурси и активно да допринесе за подобряване на собственото си здраве."

bottom of page