top of page
Original_edited.jpg

Det kan være personer som har behov for fysioterapi på grunn av en medfødt eller ervervet sykdom/ funksjonshemning som gir bevegelses-, balanse- og/eller koordinasjonsvansker. Ridefysioterapi kan også passe for psykisk syke og synshemmede. Dersom hest motiverer personen til å trene for å bedre funksjonsnivå, er ridefysioterapi bra.

 

For personer med nedsatt evne til å forstå instruksjon og/eller utføre gjentatte øvelser er ridefysioterapi en utmerket behandlingsform, da det gir intensitet over tid. Ridefysioterapi kan være et supplement til annen fysioterapi.
 

Eksempler på personer som har nytte av ridefysioterapi, er personer med cerebral parese, lammelser, hjerneskader etter slag og ulykker, blinde, hørselshemmede, personer med forsinket motorikk og psykisk utviklingshemmede. I tillegg passer ridefysioterapi til personer med kroniske ryggplager, uspesifikke smertediagnoser, utmattelsesdiagnoser, balanseproblematikk og psykiske utfordringer.

(informasjon hentet fra Norsk fysioterapiforbund)


Hvem kan få
Ridefysioterapi

bottom of page