top of page
Original_edited.jpg


Hvem kan få
Ridefysioterapi 

For personer med nedsatt evne til å forstå instruksjon og/eller utføre gjentatte øvelser er ridefysioterapi en utmerket behandlingsform, da det gir intensitet over tid. Ridefysioterapi kan være et supplement til annen fysioterapi.
 

Eksempler på personer som har nytte av ridefysioterapi, er personer med cerebral parese, lammelser, hjerneskader etter slag og ulykker, blinde, hørselshemmede, personer med forsinket motorikk og psykisk utviklingshemmede. I tillegg passer ridefysioterapi til personer med kroniske ryggplager, uspesifikke smertediagnoser, utmattelsesdiagnoser, balanseproblematikk og psykiske utfordringer.

(informasjon hentet fra Norsk fysioterapiforbund)

bottom of page