top of page


Stress

 

Hva er Stress     Hva utløser stress

 

Stress kan forstås i et psykologisk eller biologisk perspektiv. Psykologisk stress , opplevd stress, kan defineres som stresset en person opplever når kravene overskrider en persons sosiale eller  personlige ressurser.

 

Lazarus &Folkman

Stressorer er situasjoner som kan utløse stress i kroppen. De kan være fysiske, sosiale eller emosjonelle situasjoner. Stress påvirker nerve-, endokrin- og immunsystemet.

Chapman et al, 2008

Stress er ikke negativt i seg selv, og kan faktisk oppleves positivt. Problemene oppstårnår vi mangler balanse. Vi kan ikke kjempe hele tiden

Kan man bli syk av stress?

 

Det er viktig å forstå at all stress ikke er negativt. Kroppen vår tåler perioder med stress godt. Og mange blir ikke syke selv om de opplever langvarig stress eller traumatiske opplevelser.  Kroppen vår tåler vanligvis f.eks en småbarnsperiode med lite søvn, vonde livshendelser eller en travel arbeidshverdag. Stress kan også være positivt. Det kan være et spennende prosjekt i skole eller jobb, en utdanning, ny jobb eller en situasjon som krever økt mental eller fysisk aktivitet over en periode. Trening er fysisk stress, og det er jo bra for oss, er det ikke? (NHI)

 

Men når er det stress blir negativt?

Når det kommer til fysisk stress, som trening, kan jeg ikke få understreket nok hvor viktig restitusjon og hvile er. Det er da kroppen "reparerer og rydder". Gjennom hvile gjenvinner kroppen balansen. Dersom aktiviteten overskrider den fysiske kapasiteten vår over lengre tid, kan det føre overbelastning eller overtrening. Dette kan oppstå om man trener uten å gi kroppen nok tid til restitusjon, eller øker belastningen for raskt (too mutch, too soon).

Dette kan føre til tretthet, uttmattelse, dårligere resultater, vedvarende svekket og vond muskulatur, økt sårbarehet for sykdom og skader, økt opplevelse av stress, angst, søvnvansker, menstruasjonsforstyrrelser og nedsatt sexlyst. Behandling da er å avslutte trening i et par dage, uker eller kanskje måneder, til symptomene avtar (NHI).

 

De samme prinsippene gjelder egentlig for Psykisk stress. Som sagt er ikke stress negativt i seg selv, men vi skal ikke kjempe hele tiden. Men hvordan restituerer man og hviler man psykisk? Hvordan finner man balansen? 

Forebygging og behandling

Hva kan du gjøre selv?

 • Dersom det er mulig, endre situasjonen som skaper stress 

 • Bruk naturen- den er medisin 

 • Fysisk aktivitet 

 • Få nok søvn 

 • Nyt Øyeblikket! Vær i nuet (Oppmerksomhetstrening (OT) og stressmestring, FHI)

 • Vær snill med deg selv- og andre (Prioriter, husk! det er lov å si nei)

 • Lytt til kroppen

 • Vær med familie og venner

 • Sett ned tempoet og fir på kravene der det er mulig

 • Ta kontroll over situasjonen - mestring reduserer stress 

 • Bruk pauser, ferier og helger til å hvile og gjøre ting som gir avveksling og "påfyll"

 • Ta en "timeout" for å hvile skikkelig ut 

 • Avspenning 

 • Søk medisinsk hjelp om du trenger det 

Gi deg selv tid! Har du stått i stress over lang tid, kan veien tilbake være lang.

Link referanser: NHI, NHI,NHI,Helsenorge og (FHI)

Pust 

bottom of page