top of page


MediYoga
-pust inn, pust ut

 

MediYoga NO pin 120h Instruktør 1_edited

MediYoga er en myk yogaform som kombinerer det beste fra to verdener:
-Medisin og yoga 

De enkle, men dype, øvelsene balanserer og styrker deg
- fysisk, psykisk og emosjonelt

MediYoga 

Forskning - Kunnskap – Utdanning


Forskning
Det finnes seks publiserte studier på MediYoga og dess effekter.


Kunnskap
MediYoga er utvikklet for terapeutisk bruk.
En modern yogaform med tusenårige røtter.

 

Utdanning
MediYoga-instruktører har alle medisinsk
komeptanse. 

 

Hvorfor fungerer MediYoga?
I yogaverden er sykdom energi som av en eller annen grunn har stagnert, sovnet eller
blitt blokkert. Din energi påvirker alle deler og lag av deg: fysisk, mentalt og emosjonelt.
Det betyr at du må gjøre alle tre delene friske igjen selv om ubalansen bare viser seg i én av dem.

 

Alle MediYoga-program består av fem deler som alle er like viktige, siden du må
balansere både ditt psykiske og fysiske velvære:
• Fysiske øvelser (fysisk)
• Mudra/håndposisjoner (fysisk)
• Pustekontroll (fysisk og psykisk)
• Mantra/ord (psykisk)
• Fokus (psykisk)

 

Myke og tilsynelatende enkle øvelser går i dybden og balanserer hele deg: fysisk, psykisk
og emosjonelt.

Pust 

bottom of page