top of page

Om Meg

Fysioterapeut

Kamilla fysio_edited.png

Jeg heter Linn Kamilla, og er utdannet fysioterapeut ved NTNU, fakultetet for medisin og helse i Trondheim. Jeg er privatpraktiserende  fysioterapeut ved Gravås Fysioterapi i Sistranda, Frøya. Som  utdannet ridefysioterapeut ved NFF, Norsk fysioterapiforbund, tilbyr jeg også ridefysioterapi ved Kvernhusvolden gård i Hamarvika.

Jeg har erfaring som fysioterapeut fra St.Olavs Hospital, der jeg har hatt praksis og jobbet ved begge Fysmed klinikkene:
-Ervervet hjerneskade
-Nakke, skulder rygg

Jeg jobbet også på AHL (akutt hjerte lunge) og gastrokirurgen/kirurgisk tung overvåking.
Fra St.Olavs har jeg erfaring med bla.a:

-Lungefysioterapi
-Opptrening/mobilisering etter kirurgi
-Hjerterehabilitering (gruppetrening over video og oppmøte)
-Claudicatio intermittens 
-"Vertebrae",Et gruppebasert rehabiliteringsprogram for langvarig smerte i nakke og/eller rygg
-Tverrfaglig samarbeid
-Rehabilitering etter ervervet hjerneskade (som slag, svulst,hjerneskade etter traume).

Jeg har også erfaring som fysioterapeut i Trondheim kommune, med både barn (0-18 år) og voksne.
Fra kommunen har jeg erfaring med bla.a:

-Rehabilitering ervervet hjerneskade
-Rehabilitering etter kirurgi/proteser
-Tilrettelegging av fysisk aktivitet/trening i hjemmet
-Fysioterapi for Barn og Unge


Før jeg ble utdannet fysioterapeut jobbet jeg 10 år som Heismontør i Trondheim. Erfaringen og forståelsen jeg har fra et fysisk tungt yrke, tar jeg med meg inn i fysioterapifaget. Jeg har god kompetanse innenfor arbeid med HMS, tilrettelegging/planlegging under tungt arbeid og arbeidsrelaterte plager.


Mine Kurs:
-Terapeutisk Massasje
-Idrettsskade, Olympiatoppen
-MTT- Medisinsk treningsterapi
-HLR, Hjerte- lungeredning, St.Olavs Hospital
-Kurs i hestehold og ryttertest ved Norsk hestesenter
-Psykiske lidelser: diagnoser, medikamenter og rusmiddelproblematikk
-Hjerterehabiliteringmed vekt på trening
*Hva betyr MNFF?
Dette betyr at jeg er medlem av Norsk Fysioterapeutforbund, og autorisert etter helsepersonelloven.* Jeg snakker norsk og engelsk

Linn Kamilla L. Gravås

bottom of page