top of page

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Behandlings-forløp 

 Første besøk starter alltid med en samtale. Her kan du legge frem din sykehistorie, dine ønsker og mål.
Deretter utføres en grundig undersøkelse for å avdekke mulige årsaker til dine plager, og for å vurdere best mulig tiltak.  

Resultatet av dette, ses alltid i sammenheng med din livssituasjon. 
Jeg benytter en rekke ulike behandlingsmodaliteter, og din behandling vil være tilpasset deg og ditt behov.

Ved oppfølging/videre behandling vil jeg, sammen med deg, forløpende vurdere effekten av behandlingen, og behandlingens varighet/forløp.

Mitt mål er at du skal få de verktøyene og kunnskapen du trenger,  for å føle deg trygg i å ivareta egen helse.

 

behandling

Behandling kan bedre funksjon, være forbyggende, rehabiliterende, endre tankemønster, redusere  eller fjerne smerte.

Jeg benytter meg av flere ulike behandlingsmodaliteter innenfor fysioterapifaget. Noen eksempler på dette kan være:
-Kunnskapsformidling
-veiledning og bevisstgjøring,
-Leddmobilisering,
-Bløtvevsbehandling 
-Avspenningsøvelser
-MTT- medisinsk treningsterapi

Trening og fysisk aktivitet er godt dokumentert som behandlende medisin, men det kan være vanskelig å finne den riktige balansen mellom aktivitet og hvile. Min kompetanse ligger i forskrive hensiktsmessig og effektiv trening ved ulike og sammensatte sykdomsbilder.  

Hva behandlesAkutte eller langvarige smerter og plager/sykdom i muskel-skjelettsystemet:
-nakke, skulder
-hofte/bekken
-arm, håndledd, hånd
-kne, fot, ankel
-kjeve
-hodepine (svimmelhet)
-Opptrening/rehabilitering etter kirurgi eller      gjennomgått sykdom
-Opptrening/rehabilitering etter ervervet hjerneskade

-Psykiske plager (Ridefysioterapi, fysisk aktivitet og avspenningsmetoder)
Lurer du på om jeg kan hjelpe deg? Ta kontakt for en uforpliktende samtale. Kontaktinformasjon finner du her

Informasjon om ridefysioterapi finner du her

bottom of page