top of page


NFF(norsk fysioterapiforbund), beskriver fysioterapi slik:

"Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse." 

behandling kan du lese om her
 

hva er en

Fysioterapeut

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med selvstendig vurderings- og behandlingsansvar

«Fysioterapeut» er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Mer info

bottom of page