top of page

Hva er fysioterapi?

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med selvstendig vurderings- og behandlingsansvar.
NFF(norsk fysioterapiforbund), beskriver fysioterapi slik:


"Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse." 

behandling kan du lese om her

 

bottom of page