top of page
Original_edited.jpg


 Hva er
Ridefysioterapi

 


Ridefysioterapi er en unik og anerkjent metode i behandling og rehabilitering ved en rekke tilstander, som blant annet nevrologiske lidelser, rygglidelser, forskjellige ledd- og muskelplager, kognitive- psykososiale- eller emosjonelle utfordringer.

Behandlingsmetoden er holistisk, det vil si at både kroppslige, psykologiske og sosiale faktorer omfattes. Grunnlaget i behandlingen er hesten, og dens rytmiske bevegelser. 

Det er ikke bare bevegelsene som behandler. 

Mestringsfølelse, aktivitet i naturen og kontakten med hesten og terapeuten, har positiv psykososial effekt.  

 

 

 

 

 

Fysisk påvirkning:

Hestens rytmiske bevegelser foregår i tre plan, og overføres til rytteren via 90–110 svingninger per minutt, hele 3000 impulser ved 30 minutter med ridning. 

Disse impulsene gir en massiv sensomotorisk stimulering av nervesytemet, og fører til muskel-, likevekts- og koordinasjonsreaksjoner. Dermed påvirkes og trenes koordinasjon, balanse, bevegelighet, kroppsbevissthet, konsentrasjon, avspenning, kroppskontroll og muskulatur i bekken, underekstremiteter og trunkus.

Effekten av behandlingen er avhengig av individuelle tilpasninger og progresjon. 

En ridefysioterapeut kombinerer sin fysioterapeutiske kompetanse og hestekunnskap, og skreddersyr en behandlingsplan basert på medisinsk vurdering, pasientens styrker og begrensinger, samt pasientens egne ønsker, behov og mål. 

 

Utstyr, start-stopp, svinger, tempovekslinger, sidebevegelser og ulikt terreng kan benyttes for å påvirke muskelarbeid, reaksjonsevnen, balansen og koordinasjonen ytterligere. 

 

 

Psykososial påvirkning:

Under ridning påvirkes rytteren på mange måter, også psykisk og sosialt. Behandlingen oppfattes gjerne som en hobby og fritidsaktivitet, og ikke en behandling. Dette kan føre til økt motivasjon og styrke rytterens følelse av glede (også rundt fysisk aktivitet). Gjennom kontakten med hesten og ridningen, kan rytteren oppleve mestringsfølelse og få bedret selvtillit.

Hesten speiler og reagerer på rytterens følelser gjennom ikke-verbal kommunikasjon, denne kommunikasjonen kan bedre barnets adferd, følelsesregulering og kommunikasjonsferdigheter. Ridefysioterapeuten hos Gravås ridefysioterapi obsereverer denne kommunikasjonen, og kan styrke rytterens forståelse av egne følelser, gjennom å hjelpe rytteren å sette ord på det de opplever. Dette kan hjelpe blant annet barn med nevroutviklingsfortyrrelser som autisme, ADHD og tourettes, da følelsesregulering kan være et aspekt hos disse barna.

Det er mange aspekter ved ridning som får positive psykosoiale effekter og ringvirkninger for rytteren, og kan øke livsmestring. Hestens rytmiske bevegelse har også en beroligende og avspennde effekt på rytteren, og kan redusere fysisk og psykisk stress og angstsymptomer. Når man sitter på en hest, opplever man ofte tilstedeverelse- her og nå. Grubling og bekymringstanker får ofte en pause. Forskning viser også at fysisk aktivitet og å være ute i naturen, har positiv effekt på vår psykisk helse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem kan få behandling?

Ridefysioterapi passer for personer med fysisk- og/eller psykisk funksjonsnedsettelse eller utfordringer. Ridefysioterapi en utmerket behandlingsform, da det gir intensitet over tid, uavhengig av evne til å gjennomføre eller motta instruksjoner.

Ridefysioterapi har god dokumentert effekt på personer med:

 

 • CP

 • Hjerneskade

 • MS

 • Hjerneslag

 • Muskel/neuromuskulære sykdommer (eks. muskel dystrofi)

 • Guillian-Barres syndrom

 • Poliomyelitt

 • Ryggmargsskader

 • Ryttere uten armer/bein

 • Reumatiske lidelser

 • Muskel- og skjelett lidelser

 • Nevroutviklingsforstyrreslser (ADHD, Autisme og tourettes)

 • Barn og ungdom med avvik i mental/motorisk utvikling

 • Synshemmede

 • Psykiske lidelser

 • Rygg- og nakkesmerter

Bevegelsene

er Guntige for

-balanse

-styrke muskulatur

-fremme symmetrisk     muskelarbeid

-koordinasjon

-løse opp spenninger og spasmer

-holdningskorrigerende tiltak

-Den rytmiske bevegelsen gir avspennende effekt.

Hestens bevegelse er

grunnlaget i behandlingen

føles som aktivitet

-ikke behandling

Ridefysioterapi

kan styrke 

-Hukommelse

-Motivasjon

-Mestringsfølelse     

-Fysisk og psykisk velvære

-Følelsesregulering

-evne til planlegging

-Persepsjon og kognisjon

-Kroppsbevissthet

"Ridning er medisin for kropp og sinn"

Hippokrates

jeg liker deg akkurat som du er

Hvem kan få behandling


Gravås ridefysioterapi
informasjonsvideo

bottom of page